google-site-verification: google6399eee4b4570e8c.html

ایزوتک

جدیدترین فناوری رفع آلودگی و بیماری ها
Isotech Air Purifier
بدون نیاز به فیلتر
No filter required

1
2
3
4
5
6
7

اشعه فرابنفش UV

استفاده از طیف خاصی از اشعه ماوراء بنفش UV جهت از بین بردن میکروارگانیسم ها

فرایند یونیزاسیون

استفاده از فراینده یونیزاسیون جهت حذف ریزگردهای محیطی و دودهای قابل رویت و آلاینده ها از محیط تنفسی

فرایند پلاسما

استفاده از فرایند پلاسما جهت از بین بردن بوهای نامطبوع، گندزدایی محیط، باکتری ها و ویروس ها با تولید اکسیژن فعال

صفحات مولتی متال

استفاده از صفحات مولتی متال جهت از بین بردن آلاینده ها و تولید هیدروکسیل ها برای از بین بردن میکروارگانیسم ها از جمله ویروس است

ویدیو معرفی محصول